Privacyverklaring praktijk huid- en voetverzorging Nicole Berkman

 

Van cliënten worden NAW-gegevens opgeslagen in kaartenbak. Dit heeft als doel mensen te kunnen benaderen bij verschuiven of afzeggen afspraken.

 

Van sommige cliënten (risicogroepen) worden medische gegevens bewaard. Dit heeft als doel de behandelingen zo veilig mogelijk uit te voeren.

 

Incidenteel worden rekeningen gemaakt en uitgeprint tbc zorgverzekeringen. Dit altijd op verzoek van cliënt zelf. Digitaal zal er nooit informatie worden uitgewisseld.

 

Deze praktijk onderhoud geen contacten met derden betreffende gegevens van cliënten.

 

Gegevens van cliënten kunnen op verzoek direct verwijderd worden.

 

De gegevens worden 2* per jaar op relevantie gecheckt. Gegevens van cliënten die langere tijd niet meer in de praktijk zijn geweest worden dan ook verwijderd.